Poznámky z gynekologie

Tyto poznámky z gynekologie jsem napsal po docela dlouhé době, kdy jsem na  žádném předmětu poznámky nepsal. Až gynekologie se stala vyjímkou a jsem za to zpětně rád.

Hyponatrémie

Velmi podařený článek o hyponatrémii, který jsem našel na internetu rozhodně stojí za přečtení. Srozumitělně a zapamatovatelně popisuje hyponatrémii.

EKG: ischémie na EKG

Ischémie myokardu je nejčastěji projevem tzv. ischemické choroby srdeční (dále ICHS). Samotná ischémie je definová jako stav, kdy je nepoměr mezi nabídkou kyslíku tkáním a jejich potřebou z různých příčin. Dochází tak k rozvoji anaerobního metabolismu a v konečném stádiu ke smrti buněk.

Chirurgie

Stručné poznámky ze státnice z chirurgie na 1. LF UK jako popis a průběh jednotlivých stáží, vhodné materiály k přípravě a pár malých rad, které pomůžou.

Utrpení nemocných pacientů

Tento článek na téma „Utrpení nemocných pacientů“ vznikl před několika lety v rámci předmětu Etika a psychologie na 1.LF UK. Za poskytnutí a možnost jeho uveřejnění děkuji autorovi.

Antikoagulace vs. antiagregace

Warfarin nebo heparin zná téměř každý, hodně lidí ho i pravidelně užívá. Jaký je ale rozdíl mezi léčbou antiagregační a antikoagulační? Obě tyto skupiny léku jsou indikovány u pacientů s rizikem vzniku trombózy – jedná se tedy o léky antitrombotické. S jejich užíváním je spojeno vyšší riziko krvácení při lečebných výkonech, stejně jako při úrazech. […]

EKG: popis EKG křivky

EKG křivka vzniká jako sumace akčních potenciálů buněk myokardu srdce snímaná na povrchu těla. Akční potenciál je nepatrný elektrický proud (v řádech mV), který produkují všechny buňky lidského těla. Buňky myokardu mají tu výhodu, že jsou ve své činnosti řízeny (synchronizovány) převodním systémem srdečním.

EKG: základní svody

Tento článek stručně pojednává o tom nejdůležitějším a nejzákladnějším v EKG – svodech – jak vznikají a jak se nazývají.

Vypracované otázky z patologie

Langenbeckovo vypracované otázky z patologie jsou doslova pojmem v mnoha předmětech. Já jsem asi ze všech nejvíce využil otázky na patologii, které sem nyní vkládám. Dovolil jsem si do jeho díla mírně zasáhnout a revidovat ho pro potřeby studenta 3. ročníku v roce 2009. Některé vypracované otázky byly doplněny o poznámky ze seminářů s dr. […]

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek