Oběhová soustava

Mikroskopické preparáty z tkání oběhové soustavy vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil popisky.

Nervová tkáň

Mikroskopické preparáty z nervové tkáně vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil popisky.

Obecná histologie

Mikroskopické preparáty z obecné histologie vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil popisky.

Akutní stavy v gastroenterologii

Krom NPB, které jsou doménou chirurgie, je nejzávažnějším stavem v gastroenterologii krvácení do trávicího traktu. Za nejčastější příčinu je považována vředová choroba.

Ischemické CMP

Základní dělení vaskulárních moskových příhod je na cévní mozkové příhody (CMP) schemické a hemoragické. Ve výskytu jasně převažují ischemické (80-85 %) nad hemoragickými (20 %). V současné době je to nejčastější příčina invalidizace pacientů spolu s úrazy.

N. opticus

Zrakový nerv (nervus opticus) je stejně jako nerv čichový čistě senzorický. Vývojově se jedná o výchlipku diencephala a je to druhý hlavový nerv. Slouží jako aferent zrakových vjemů.

Okohybné nervy

Pod pojem okohybné nervy zahrnujeme z hlavových nervů n.oculomotorius, n.trechlearis a n.abducens. Jejich společnou funkcí je zajištění pohybu oka ve všech směrech, případně ještě vedení parasympatiku k cílovým strukturám.

N. olfactorius

Čichový nerv (nervus olfactorius) je nerv čistě senzorický. Vývojově se jedná o výchlipku telencephala a je to první hlavový nerv. Slouží jako aferent čichových vjemů.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek