EKG: ischémie na EKG

Ischémie myokardu je nejčastěji projevem tzv. ischemické choroby srdeční (dále ICHS). Samotná ischémie je definová jako stav, kdy je nepoměr mezi nabídkou kyslíku tkáním a jejich potřebou z různých příčin. Dochází tak k rozvoji anaerobního metabolismu a v konečném stádiu ke smrti buněk.

EKG: popis EKG křivky

EKG křivka vzniká jako sumace akčních potenciálů buněk myokardu srdce snímaná na povrchu těla. Akční potenciál je nepatrný elektrický proud (v řádech mV), který produkují všechny buňky lidského těla. Buňky myokardu mají tu výhodu, že jsou ve své činnosti řízeny (synchronizovány) převodním systémem srdečním.

EKG: základní svody

Tento článek stručně pojednává o tom nejdůležitějším a nejzákladnějším v EKG – svodech – jak vznikají a jak se nazývají.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek