Statiny

Statiny jsou kompetitivní inhibitory HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A) reduktázy, která je zodpovědná za intrahepatální syntézu cholesterolu  díky inhibici dojde ke zvýšení LDL receptorů v játrech  zvýšení vychytávání LDL cholesterolu  pokles LDL cholesterolu v plazmě.

Indikace

Obecné indikace hypolipidemické léčby jsou podrobněji rozebrány v článku o indikaci hypolipidemické léčby.

 • izolovaná hypercholesterolémie (vč. familiární)
 • smíšená dyslipidémie (s TAG < 5 mmol/l) – pokud jsou vysoké TAG vhodné posoudit apoB (vysoká hodnota = 1. statin, 2. fibrát); při TAG > 7 mmol/l však pro riziko pankreatitidy nejprve fibrátem dosáhnout cílových hodnot HDL a potom statin ke kontrole LDL cholesterolu

Kontraindikace

gravidita, jaterní onemocnění…


Nežádoucí účinky

 • vznik diabetu – cca o 12 %, roste s dávkou a nejvyšší je u rosuvastatinu
 • elevace ALT, AST, GGT – asi u 1-2 % pacientů, roste s dávkou při opakované kontrole > 3x ULN statin vysadit po normalizaci možno zkusit jiný a v redukované dávce  vhodné vyzkoušet alespoň 3 molekuly poté pacienta možno prohlásit jako statin netolerujícího 
 • myopatie (myalgie až rhabodomyolýza)  – reverzibilní, může být zvýšena CK (pokud > 5x ULN pak statin nutno vysadit, nutno však vyloučit jiné příčiny elevace) – pro vysazení však stačí jen subjektivní obtíže

Interakce

Nejméně jich má rosuvastatin.

 • fibráty (dříve gemfibrozil, fenofibrát minimálně – současné podávání není KI)
 • BKK non-DHP (diltiazem, verapamil)
  • hlavně lovastatin, simvastatin
 • některá antiarytmika (digoxin, amiodaron)
 • některá antibiotika a antimykotika (erythromycin, azithromycin, clarythromycin, ketokonazol, flukonazol)
  • hlavně lovastatin, simvastatin; v menší míře atorvastatin
 • warfarin (zvýšení INR)
 • grapefruit, pomelo inhibuje CYP3A4 od 1/2 až na 24 hodin
  • hlavně lovastatin, simvastatin; v menší míře atorvastatin

Zástupci

  dávka (mg) T 1/2 (h)  CHRI
simvastatin 5-80 2-3  III.stadium < 40mg, IV.stadium < 20 mg
lovastatin 10-80 2-3
fluvastatin 20-80 0,5  netřeba redukovat
atorvastatin 10-80 13-16 (30)  netřeba redukovat
rosuvastatin 5-40 20  III.stadium< 20 mg, IV. stadium< 10 mg

Účinnost jednotlivých zástupců dle studie STELLAR (Statin Therapies for Elevated Lipid Levels compared Across doses to Rosuvastatin), která srovnávala u 2 431 pacientů (s LDL > 4,14 a < 6,47 mmol/l; TAG < 4,52 mmol/l) efekt různých dávek statinů (atorva, simva, rosuva, prava).  Výsledky jsem shrnul pro lepší přehled do tabulky:

Účinnost jednotlivých statinů.
Jones PH, Davidson MH, Stein EA et al. for the STELLAR study group. Comparison of the Efficacy and Safety of Rosuvastatin Versus Atorvastatin, Simvastatin and Pravastatin Across Doses (STELLAR Trial). Am J Cardiol 2003;92:152-60.

Cílové hodnoty cholesterolu

všichni bez KVO, SCORE > 5% KVO+
celkový cholesterol < 5 mmol/l < 4,5 mmol/l < 4 mmol/l
LDL cholesterol < 3 mmol/l < 2,5 mmol/l < 2 mmol/l*
TAG muži, ženy < 1,7 mmol/l
HDL cholesterol muži > 1,0 mmol/l  ženy > 1,2 mmol/l

* velmi vysoké riziko až < 1,8 mmol/l; nebo redukce o 50 % vstupní hodnoty

Přečteno 1 418 krát.

Jeden komentář u “Statiny

Komentáře nejsou povoleny.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek