Trávicí soustava

Trávicí soustava a mikroskopické preparáty jednotlivých tkání vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení (pokud ne, je použité barvení základní – HE).

Vývoj krve

Vývoj krve a mikroskopické preparáty jeho jednotlivých elementů vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení (pokud ne, je použité barvení základní – HE).

Mužský pohlavní systém

Mužský pohlavní systém a mikroskopické preparáty z jeho tkání vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení (pokud ne, je použíté barvení základní – HE).

Dýchací soustava

Preparáty z tkání dýchací soustavy k mikroskopování vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení.

Lymfatický systém

Mikroskopické preparáty z tkání lymfatického systému vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení.

Endokrinní systém

Preparáty endokrinní systém a jeho různé tkáně vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení.

Oběhová soustava

Mikroskopické preparáty z tkání oběhové soustavy vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil popisky.

Nervová tkáň

Mikroskopické preparáty z nervové tkáně vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil popisky.

Obecná histologie

Mikroskopické preparáty z obecné histologie vhodné jako pomůcka při studiu. V závorce případně uvedeno použité barvení, černobílé provedení preparátu jsem vždy označil popisky.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek